Chính sách Giao hàng

 MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại hệ thống Gỗ Kinh Bắc

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng
Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống xe tải Dũng Lạc

2.2.Khu vực áp dụng
Áp dụng trên toàn quốc

Công ty hỗ trợ giao hàng miễn phí cho Quý khách trong phạm vi:

Nội thành Hà Nội,các tỉnh thành khác tùy thuộc vào chương trình bán hàng và các loại sản phẩm mà khách hàng có thể được giao hàng miễn phí hoặc tính phí.

3. NỘI DUNG:

3.1 Giao Hàng Tận Nhà :

– Hình thức giao hàng tại nhà được áp dụng trên toàn quốc tuỳ thuộc vào chương trình bán hàng và các loại sản phẩm.